δημοτερπής

δημοτερπής, -ές (Α)
αυτός που τέρπει τον δήμο ή ελκύει τον λαό.
[ΕΤΥΜΟΛ. < δήμος + -τερπής < *τέρπος (το) —το μαρτυρούμενο τέρπεα (τα) είναι μεταγενέστερο— ή < τέρπω / τέρπομαι (πρβλ. και α-τερπής, ευ-τερπής].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • δημοτερπῆ — δημότερπής popular neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) δημότερπής popular masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) δημότερπής popular masc/fem acc sg (attic epic doric) δημοτερπής neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) δημοτερπής… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δημοτερπέστερον — δημότερπής popular adverbial comp δημότερπής popular masc acc comp sg δημότερπής popular neut nom/voc/acc comp sg δημοτερπής adverbial comp δημοτερπής masc acc comp sg δημοτερπής neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δημοτερπεῖς — δημότερπής popular masc/fem acc pl δημότερπής popular masc/fem nom/voc pl (attic epic) δημοτερπής masc/fem acc pl δημοτερπής masc/fem nom/voc pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δημοτερπές — δημότερπής popular masc/fem voc sg δημότερπής popular neut nom/voc/acc sg δημοτερπής masc/fem voc sg δημοτερπής neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δημοτερπέστατον — δημότερπής popular masc acc superl sg δημότερπής popular neut nom/voc/acc superl sg δημοτερπής masc acc superl sg δημοτερπής neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δημοτερποῦς — δημότερπής popular masc/fem/neut gen sg (attic epic doric) δημοτερπής masc/fem/neut gen sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δήμος — (5ος αι. π.Χ.). Αθηναίος, γιος του Πυριλάμπη που φημιζόταν για το κάλλος του. Για την ομορφιά του γίνεται λόγος στον Γοργία του Πλάτωνα και στον Αριστοφάνη. Το σπίτι του Πυριλάμπη και του Δ. ήταν γνωστό σε όλη την Ελλάδα για τα πτηνοτροφεία του,… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.